Tarieven

Voor 2024 hebben wij contracten afgesloten met DSW, Zorg en Zekerheid, Menzis en Achmea (hieronder vallen: Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland en Pro Life).


Gecontracteerde zorg
Als je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee afgesloten hebben, declareren wij de kosten van de psychologische behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De psychologische behandeling wordt volledig vergoed, met uitzondering van het wettelijk verplichte eigen risico. Je hebt een geldige verwijsbrief van de huisarts of andere erkende verwijzer nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.


Onverzekerde zorg
Een klein deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers naar ons verwijzen, zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding. Het gaat hierbij onder andere om stress, burn-out en overspannenheid. Wanneer je hulp ontvangt van Keuvel & Kracht voor je burn-out wordt dit dus niet vergoed door jouw zorgverzekeraar. 

Een uitzondering daarop is als jouw problemen onderdeel zijn van een wel verzekerde stoornis (bijv. burn-out als gevolg van een depressie of een angststoornis) dan vindt er wel vergoeding plaats. Soms worden deze problemen ook vanuit je aanvullende verzekering vergoed.


Tijdens het eerste gesprek zullen wij je laten weten of je klachten vallen onder de verzekerde zorg. Indien dit niet het geval blijkt te zijn en je besluit om geen behandeling te volgen, zullen wij alleen de kosten van het intakegesprek in rekening brengen. 


Als je ervoor kiest Keuvel & Kracht jou te laten begeleiden bij jouw burn-out die geen onderdeel is van een stoornis en zonder tussenkomst van een huisarts, dan dien je de kosten van deze begeleiding zelf te betalen. Wij hanteren de volgende tarieven:


  • Intake: 95 euro (vrijgesteld van BTW)
  • Psychologische behandeling: 125 euro (vrijgesteld van BTW) per 45 minuten.
    • Kettlebell training: 85 euro exclusief 9% BTW per 60 minuten, individuele sessie.
    • Runningtherapy: 60 euro exclusief 21% BTW per 60 minuten voor individuele behandeling.
      * 45 euro exclusief 21% BTW voor 60 minuten voor deelname in een groep (maximaal 6 deelnemers).

Vaak zijn werkgevers bereid een traject te financieren wanneer werknemers kampen met stress of burn out. Voor werkgevers zal per werknemer een individueel traject worden samen gesteld. Neem vooral contact met ons op voor een offerte op maat.


Wanneer je op basis van een verwijzing van een huisarts of bedrijfsarts hulp ontvangt van Keuvel & Kracht, wordt dit vaak deels vergoed door jouw zorgverzekeraar, afhankelijk van de gestelde diagnose. Denk dan ook aan de kosten van jouw eigen risico. Keuvel & Kracht hanteert hierbij de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook het tarief voor overig zorgproduct niet verzekerde zorg (het OZP-tarief) wordt gebaseerd op de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven kun je terugvinden op www.nza.nl.

Avatar

"Combinatie van kracht en beweging"

Toen ik op jullie site zat dacht ik: 'hier moet ik zijn'. Het is fijn dat jullie breed onderlegd zijn. Ik heb de combinatie van de sportsessies en EMDR als positief ervaren"